COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIE PACJENTKI/PACJENTA PODCZAS WIZYTY W GABINECIE


I. PRZED WIZYTĄ
1. Prosimy o punktualność – po przybyciu zadzwoń do drzwi wejściowych przychodni lub gabinetu lub
telefonicznie zgłoś swoje przybycie.
2. Poczekaj na potwierdzenie możliwości wejścia. Okres oczekiwania na wizytę może wynikać z faktu, że może być jeszcze przygotowywany gabinet na wizytę pacjentki.
3. Gdy podejdzie lekarz lub rejestratorka, prosimy o okazanie dowodu potwierdzającego Twoją tożsamość
– musimy ją potwierdzić.
4. Następnie zostaniesz wpuszczona do obiektu.
5. Pacjentka musi mieć koniecznie maskę przykrywającą usta i nos. Należy pamiętać, aby przez cały czas wizyty nie zdejmować maski, o ile personel medyczny nie zdecyduje inaczej.
6. W TRAKCIE PRZYJĘCIA ZOSTANIE WYKONANY BEZDOTYKOWY POMIAR
TEMPERATURY CIAŁA, a jego wynik wraz z godziną i datą pomiaru zostanie zapisany w dokumentacji medycznej.
7. Zdezynfekuj ręce – zostanie Ci podany środek dezynfekcyjny do rąk.
8. Na stoliku przy wejściu będą przygotowane dokumenty do podpisania wraz z długopisem.
9. Zapoznaj się z nimi i podpisz czytelnie, wpisując datę.
10. Zostaniesz skierowana do łazienki celem przygotowania się do wizyty. Przed jej opuszczeniem, prosimy o dokładne umycie rąk i użycie środka dezynfekującego przez co najmniej 20 sekund.
11. Po realizacji w/w procedur zostaniesz poproszona do gabinetu.
12. Staraj się niepotrzebnie nie dotykać sprzętów i wyposażenia.
13. PRZESTRZEGAJ: W CZASIE DROGI DO GABINETU ZALECANEJ ODLEGŁOŚCI 2 METRÓW OD KAŻDEJ OSOBY!!!
14. Postępuj zgodnie z tym, co mówi lekarz.
15. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania USG, postępuj zgodnie z poleceniami lekarza.
16. Po wizycie (badaniu albo udzieleniu świadczenia medycznego) postępuj zgodnie z poleceniami lekarza. Następnie zostaniesz skierowana do łazienki. Umyj ręce wodą z mydłem, osusz jednorazowym ręcznikiem, wyrzuć go do kosza. Następnie zdezynfekuj ręce.
17. Lekarz powie o dalszych zaleceniach.
18. Rozlicz wizytę.
19. Wyjdź z gabinetu na zewnątrz.

Procedura opracowana i wdrożona w gabinecie w dniu 21.03.2020r