Rentgen stomatologiczny punktowy 

Rentgen stomatologiczny punktowy

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Gabinet RTG Stomatologiczny

„SAIF” CENTRUM METYCZNE S.C.A.i F. Saif

ul. Długa 82 / 3, 31-147 Kraków

NIP   6762404756      REGON 120997530

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792 / zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Badaniach stomatologicznych wewnatrzustnych

stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model CS2100 sn: EDYU098

Zezwolenie na stosowanie aparatu wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 23.02.2017 ……. decyzja …….. 2/27/2017 …….. pismo NP. 9026.1.14.2017.

Zezwolenie na Pracownie RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 23.02.2017 …… decyzja 1/26/2017 …… pismo NP. 9026.1.14.2017

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wynosiła: < 0.10 mSv
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w Gabinecie RTG. Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /DZ.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

-ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba